Chào mừng đến với website của trường THCS Biển Động huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang

TRường THCS Biển Động được thành lập năm 1997 theo duyết định số 667/QĐ-SGD của giám đốc sở  giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang.

Nhà trường đang từng bước xây dựng và phát triển, phấn đấu đạt các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia vào năm 2012.